III Archidiecezjalny Konkurs Recytatorski poświęcony pamięci i twórczości św. Jana Pawła II

Zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie do wzięcia udziału w II Archidiecezjalnym Konkursie Recytatorskim poświęconym osobie św. Jana Pawła II.

Organizatorami konkursu są: Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej
w Częstochowie, Fundacja SPES, Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae.

Celem konkursu jest przybliżenie osoby, nauczania oraz twórczości św. Jana Pawła II oraz kultywowanie pamięci o nim.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu całej archidiecezji częstochowskiej i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

1. kategoria: uczniowie z klas I-III
2. kategoria: uczniowie z klas IV-VIII

Każdy uczestnik konkursu powinien zaprezentować jeden wybrany przez siebie utwór, który spełnia przynajmniej jedno ze wskazanych poniżej kryteriów:

  • dotyczy osoby i życia św. Jana Pawła II
  • jest autorstwa św. Jana Pawła II
  • treścią nawiązuje do nauczania św. Jana Pawła II

Uczestnicy mogą także zaprezentować wiersz własnego autorstwa. Prezentacja utworu nie może przekroczyć 3 minut.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

1. etap – eliminacje szkolne, które odbędą się 27 marca (środa) w bibliotece szkolnej na 5. godz. lekcyjnej. 
2. etap – finał diecezjalny w Częstochowie.

Spośród uczestników etapu szkolnego wyłonionych zostanie po 1 osobie z obu kategorii wiekowych, które będą reprezentowały naszą szkołę w II etapie konkursu.

Dla osób zainteresowanych twórczością Karola Wojtyły – Jana Pawła II, informujemy, że w bibliotece szkolnej znajdują się książki odpowiadające tematyce konkursowej.

Strona internetowa z wybraną twórczością K. Wojtyły – Jana Pawła II: www.apostol.pl/janpawelii/poezja

Plik pdf z wybraną twórczością K. Wojtyły.

Zgłoszenia do konkursu przyjmują katecheci.

Serdecznie zapraszamy

Komentarze są wyłączone.