231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 29 kwietnia br. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia poświęcona 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas 5- 8 w montażu słowno- muzycznym  przypomnieli okoliczności towarzyszące obradom Sejmu Czteroletniego oraz uchwaleniu Konstytucji 3 Maja, podkreślili  dziejowe znaczenie Konstytucji i wskazali najważniejsze zasady zawarte w tym dokumencie. Prezentowana tematyka pozwoliła odbyć symboliczną podróż po chlubnych, ale  często bolesnych kartach naszej historii. Utwory poetyckie przedstawione na podkładach muzycznych i poparte obrazem prezentacji multimedialnej oddziaływały na wyobraźnię, uczyły patriotyzmu i wzmacniały poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne jakim jest Ojczyzna.

Montaż słowno- muzyczny przygotowała Pani Renata Skalska we współpracy z Panem Sławomirem Szafrańskim.

Opracowanie
Renata Skalska