BALLADYNA W RODZINNEJ INTERPRETACJI

Uczniowie klasy VII a wraz ze swoimi rodzinami zostali zaproszeni do udziału w innowacji „Przez sztukę do słowa”. Celem tej innowacji humanistycznej jest zachęcenie ucznia do nawiązania dialogu z dziełem literackim. Czasy, w których żyjemy, są trudne. Młodzi ludzie ukrywają się za ekranami komputerów, tabletów, telefonów. Niewielu z nich sięga po książkę. Polonista to ten nauczyciel, który powinien inspirować, zachęcać do czytania.
W klasie VII omawiane są wspaniałe, ale trudne utwory literackie. Jednym z takich dzieł jest „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Jest to historia, która pokazuje, że w życiu nie można bezkarnie krzywdzić, zabijać drugiego człowieka. Jest to opowieść o żądzy władzy, o tym, że władza może zniewolić. I w końcu jest to utwór o sprawiedliwości, przecież zbrodniarka poniosła zasłużoną karę. Podczas lekcji języka polskiego poruszaliśmy wiele poważnych tematów. Jak rozmawiać z dorastającym nastolatkiem o miłości, zdradzie, morderstwie? Co zrobić, żeby słuchał? W dobie zdalnego nauczania musimy dołożyć wielu starań, by uczeń „doświadczał” dzieła. W naszym założeniu (współautorką innowacji jest Aleksandra Gorzelak – Dylak) posiłkujemy się językiem sztuki ; barwą, głosem, dźwiękiem, gestem. Zależy nam, by uczeń pracował z tekstem dzieła, dlatego w obcowaniu z literaturą jej odbiorca może zmienić jedynie kształt dzieła, dokonać pewnej rekonstrukcji, ale nie wolno mu naruszyć pierwotnego przesłania tekstu. Uczeń powinien pracować z oryginalnym tekstem, bo przecież słowo tutaj ma największą moc. To ono przetrwało wieki, stało się nieśmiertelne i to ono ma wpływać na czytelnika.

Dziękuję za zaangażowanie tym rodzinom, które znalazły czas, aby wspólnie ze swoim dorastającym nastolatkiem dokonać interpretacji dzieła Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna”. Zapraszam do obejrzenia tych jakże ciekawych inscenizacji!

Renata Frach