Terapia logopedyczna z wykorzystaniem narzędzi TIK

Narzędzia multimedialne wykorzystywane w codziennej pracy z uczniem są pomocnew utrwalaniu prawidłowej artykulacji, wspierają również ćwiczenia wielu innych obszarów,np. koordynacji wzorkowej, słuchowej, wzrokowo – słuchowo – ruchowej, logicznego myślenia, pamięci, spostrzegawczości, umiejętności kategoryzowania, poszerzania zasobu słownictwa. zdjęcia:

Międzyszkolna sieć współpracy

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie tworzy międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących technologie informacyjno – komunikacyjne z następującymi placówkami oświaty: Szkołą Podstawową nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie, Szkołą Podstawową nr 3 im. Żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej w Bełchatowie, Szkołą Podstawową nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie.

Aktywna Tablica

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie przystąpiła w roku szkolnym 2021/2022 do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”. Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy, wybranych przez placówkę zgodnie z jej potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i […]