Christmas Cards Exchange

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w projekcie „Christmas Cards Exchange”  w ramach uczestnictwa naszej szkoły w programie edukacyjnym eTwinning – europejskiej współpracy szkól.

Uczniowie naszej szkoły mogą przesłać do swoich rówieśników z Niemiec, Hiszpanii, Turcji, Armenii, Włoch, Grecji oraz Portugalii, kartki świąteczne.  Kartki powinny zawierać życzenia świąteczne w języku angielskim i polskim oraz krótką prezentację na temat swojej osoby w języku angielskim.

Uczniowie, którzy przystąpią do projektu, proszeni są o przekazanie wykonanych kartek  nauczycielowi języka angielskiego do dnia 01.12.2021 r. Zachęcamy do udziału!