Czytelnictwo – wrzesień-listpad

Tabela zawiera informacje dotyczące czytelnictwa od września do listopada w klasach II-VIII.
Poszczególne wartości przedstawiają średnią ilość książek w przeliczeniu na jednego ucznia.

Klasawrzesieńpaździerniklistopad
1a000
1b000
2a1.891,891,44
2b0.891,942,5
2c5.763,722,85
3a1.771,731,5
3b0.962,042,75
3c2.954,745,39
4a1.370,681,47
4b0.950,160,63
4c1.121,431
4d0.751,691,82
5a0.530,380,75
5b0.760,120,12
5c0.531,110,74
6a0.600,550,75
6b1.550,800,85
6c1.401,051,1
7a0.001,180,59
7b1.350,240,65
8a0.500,130,22
8b0.500,590,24
8c0.590,180,19
8d0.670,831,06
czytelnictwo - wykres