Czytelnictwo – wrzesień, październik

Tabela zawiera informacje dotyczące czytelnictwa we wrześniu i październiku w klasach II-VIII.
Poszczególne wartości przedstawiają średnią ilość książek w przeliczeniu na jednego ucznia.

Klasawrzesieńpaździernik
1a00
1b00
2a1.891,89
2b0.891,94
2c5.763,72
3a1.771,73
3b0.962,04
3c2.954,74
4a1.370,68
4b0.950,16
4c1.121,43
4d0.751,69
5a0.530,38
5b0.760,12
5c0.531,11
6a0.600,55
6b1.550,80
6c1.401,05
7a0.001,18
7b1.350,24
8a0.500,13
8b0.500,59
8c0.590,18
8d0.670,83
wykres prezentujący czytelnictwo