DOCENIONY TALENT

24 kwietnia w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku odbył się II Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Tadeusza Różewicza. W wydarzeniu wzięło udział około 40 uczestników, wśród nich trzy uczennice naszej szkoły: Bianka Cybulska (z klasy VII d), Aleksandra Kamińska (VIII c) i Martyna Witkowska (VIII a).

Jury w składzie: Izabela Noszczyk, Sebastian Nowicki i Jolanta Dąbrowska wyróżniło Aleksandrę Kamińską, doceniając jej talent i ciężką pracę, jakie włożyła w przygotowanie i recytację wiersza Przyszli żeby zobaczyć poetę oraz fragmentu prozy Kartkę.

Dziękujemy Uczennicom za reprezentowanie naszej szkoły i gratulujemy Oli, życząc jej dalszych sukcesów!

Katarzyna Skurkiewicz