Dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szkoła Podstawowa im.  Janusza Korczaka w Kleszczowie przekazuje informację odnośnie dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanych na podstawie § 10o-10w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)

informacja dotycząca dodatkowych zajęć specjalistycznych