Drodzy Czytelnicy!

Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło 30 lektur wraz z pakietami multimedialnymi. Lektury takich autorów jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Hans Christian Andersen, Bracia Grimm, Jan Kochanowski, Bolesław Prus, Ignacy Krasicki obok tekstu oryginalnego zawierają również wersję z tekstem łatwym do czytania (ETR). Bardzo często uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mający trudności w uczeniu się lub komunikowaniu mają trudności w zrozumieniu języka utworu oraz jego charakteru.

Do każdej multimedialnej lektury można pobrać pakiet materiałów składający się między innymi z tekstu łatwego do czytania (ETR), opracowania graficznego w formie komiksu i kart pracy.

Lektury dostępne są pod adresem internetowym: