Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje…

Drodzy uczniowie z Gminy Kleszczów

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przyjmuje już wnioski o przyznanie nagrody
w PLEBISCYCIE TALENT.

Obowiązujący Regulamin nagradzania najwybitniejszych uczniów i studentów przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów – „PLEBISCYT TALENT” oraz wnioski  – dostępne są na stronie Fundacji: www.frgk.pl/dokumenty-do-pobrania/

Z uwagi, że zakończenie roku odbędzie się 26.06.br. (piątek) – potwierdzoną za zgodność
z oryginałem kopię świadectwa szkolnego można donieść do wniosku po zakończeniu roku, jednak nie później niż do 30 czerwca br.

ZAPRASZAMY

Komentarze są wyłączone.