Działania profilaktyczne Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa

W dniu 13.06.2024r. członkowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie wraz z opiekunem pedagogiem szkolnym p. Emilią Palińską podjęli kolejne działania w ramach szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Tym razem akcja polegała na rozprowadzaniu ulotek profilaktycznych na terenie Kleszczowa. Uczniowie wraz z opiekunem odwiedzili różne instytucje publiczne oraz miejsca, w których zostawiano ulotki zawierające treści skierowane do osób dorosłych w tym rodziców. Dotyczyły one problemu alkoholowego, przemocy w rodzinie, narkotyków oraz sposobu komunikowania się z dorastającym dzieckiem. Celem przedsięwzięcia było przede wszystkich rozpowszechnianie i propagowanie zachowań i postaw akceptowanych społecznie wśród społeczności lokalnej oraz rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów biorących udział w akcji.

Ulotki, które rozprowadzono na terenie Kleszczowa  pochodziły z kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, którą każdego roku szkoła realizuje dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie.

członkowie SKB na posterunku policji
uczniowie rozprowadzający ulotki po Kleszczowie
uczniowie z ulotkami