“Dziękujemy Ci Januszu Korczaku”

Świetlica szkolna była organizatorem projektu literackiego List do Janusza Korczaka „Dziękujemy Ci Januszu Korczaku”

Zadaniem uczestników było napisanie listu do Janusza Korczaka.

Uczestnikami projektu mogli być być uczniowie klas IV- VIII, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Cele konkursu:

  • uczczenie 20 rocznicy nadania szkole sztandaru i imienia Janusza Korczaka
  • propagowanie idei  i twórczości Janusza Korczaka
  • poznanie postaci patrona naszej szkoły
  • odkrywanie i rozwijanie zdolności literackich uczniów
  • wdrażanie właściwych zachowań i postaw u wychowanków
  • utrwalanie umiejętności poprawnego pisania listu, jako formy literackiej

Do organizatorów wpłynęły ciekawe listy od Zuzanny Stępień, Zofii Kuc i Filipa Dylaka.

Trafiły teraz do szkolnej „Szuflady” gdzie można je przeczytać.

Dziękujemy za wspólnie upamiętnienie naszego patrona Janusza Korczaka!

Organizatorzy