Dzień bez papierosa

31.05.2019r. to Światowy Dzień Bez Papierosa. Święto to zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia ma na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia tytoniu.

Tego typu inicjatywy wpisane są również w program wychowawczo- profilaktyczny Szkoły Podstawowej im.Janusza Korczaka w Kleszczowie. W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele podejmują szereg działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym również od tytoniu, jednak szczególnie w mają następuje nasilenie tego typu oddziaływań.

W bieżącym roku szkolnym w ramach obchodów Dnia Bez Papierosa nauczyciele wspomagający Ewa Michalczyk i Katarzyna Jabłońska przygotowały gazetkę informacyjną zawierającą najważniejsze wiadomości dotyczące szkodliwości palenia zarówno czynnego, jak i biernego. Dekoracja ta znajduje się na tablicy ściennej pedagoga szkolnego. Kolejnym ważnym działaniem mającym na celu zwrócenie uwagi na problem palenia papierosów nie tylko przez młodzież, ale także dorosłych była akcja polegająca na rozprowadzaniu ulotek profilaktycznych na terenie Kleszczowa. Za organizację tego przedsięwzięcia odpowiedzialna była pedagog szkolny Emilia Palińska, która wraz z uczniami: Patrykiem Godkiem, Julią Ściebura, Oliwierem Ołubkiem, Patrickiem Śniochem, Szymonem Podawcą, Oliwią Rybarczyk, Aną BentoMaia de Cravalho oraz Aleksandrą BentoMaia de Carvalho roznosiła ulotki dotyczące szkodliwości palenia przy dzieciach a przy okazji innych o charakterze profilaktycznym w najważniejszych miejscach, instytucjach znajdujących się na terenie Kleszczowa. Odwiedzono m.in. Kleszczowską Przychodnię „Salus”, Gminny Ośródek Pomocy Społecznej w Kleszczowie, Gminny Ośrodek Kultury, aptekę, Urząd Gminy w Kleszczowie, Posterunek Policji w Kleszczowie, Zakład Komunalny w Kleszczowie. Uzupełnieniem podejmowanych działań były zajęcia profilaktyczne przeprowadzone przez pedagoga szkolnego w każdej klasie w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 z zakresu profilaktyki uzależnień. W klasach I- III były to warsztaty dotyczące dbania o swoje zdrowie, kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Natomiast w klasach IV- VIII poruszono już konkretną tematykę uzależnienia oraz różnego rodzaju używek, w tym papierosów. Uczniowie klas szóstych mieli także możliwość obejrzenia filmu profilaktycznego z serii „Nie zamykaj oczu- palenie” ukazujący negatywny wpływ papierosów na ludzkie życie. Poznano w nim wypowiedzi nie tylko lekarzy specjalistów, ale również pacjentów, u których wieloletnie palenie spowodowało poważne problemy ze zdrowiem. Pozytywnym przykładem był Rahim- polski artysta i producent hip-hopowy, któremu po 12 latach udało się rzucić palenie.

Komentarze są wyłączone.