Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

Bezpieczeństwo w Internecie to bardzo ważny temat, który często poruszamy z naszymi uczniami. To tematyka niezwykle istotna w dobie nauczania zdalnego. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) jest jednak okazją, aby nasze działania zintensyfikować.

Nauczyciele informatyki, wychowawcy rozmawiali z uczniami na temat zagrożeń internetowych oraz zasad bezpiecznego korzystania z Sieci. Również pedagog szkolny i psycholog włączają się w te działania.

Efektem są liczne uczniowskie prace: prezentacje, animacje, plakaty, projekty w Scratch-u, które dają dowód na to, że młodzi ludzie są świadomi zagrożeń i znają zasady, których przestrzeganie uchroni ich przed nimi.

Ogłosiliśmy również konkursy:

  • Konkurs na animację przedstawiającą jedną z wybranych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
  • Konkurs na notatkę graficzną pt. „Jestem bezpieczny w Internecie ponieważ…”.

Oto ich wyniki:

Konkurs na animację:
I miejsce – Roksana Gonera – klasa 4b
II miejsce – Marek Braun – klasa 4b
III miejsce – Maciej Kokosiński – klasa 7b
Wyróżnienia: Maja Domańska (klasa 6a), Patrycja Szymanek (klasa 8b), Zofia Kuc (klasa 6d)

Animacja: zabezpiecz swój komputer przed wirusami
Animacja: zasady bezpiecznego tworzenia haseł
Animacja: twórz bezpieczne hasła
Animacja: Nie hejtuj
Animacja: Nie udostępniaj swoich loginów i haseł
Animacja: Jak być bezpiecznym w sieci

Konkurs na notatkę graficzną:
I miejsce – Wojciech Gwoździk – klasa 3b
II miejsce – Wiktor Kochel – klasa 3b
III miejsce – Bartłomiej Kołba – klasa 8c
Wyróżnienia: Gabriela Stadnik (klasa 3b), Lena Pieniążek (klasa 3b), Marta Gorząd (klasa 4c)

Ogromna pochwał należy się klasie 3b, która zgłosiła najwięcej prac do konkursu.

(ze względu na niewielką ilość prac w poszczególnych kategoriach wiekowych, konkursy rozstrzygnięto w jednej kategorii)

W klasach odbyły się pogadanki na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w Sieci. Uczniowie mogli współtworzyć notatki i zapisywać je na wirtualnej tablicy. Możliwość tą wykorzystały głównie klasy starsze, które uczą się zdalnie. Klasy I-III oglądały filmy o bezpieczeństwie w Sieci, tworzyły plakaty…

Podczas lekcji informatyki, uczniowie podejmowali różne aktywności, których tematem przewodnim było bezpieczeństwo w Sieci.

Powstały plakaty w Canvie…

… oraz projekty w Scratchu.

Jeden z uczniów – Franek Jakubik – podzielił się z nami swoją pracą pt. “Stop dla hejtu!” przygotowaną w Clipchampie.
Franek uczęszcza od dwóch lat na warsztaty organizowane przez GOK. Poznawał arkana programowania, uczestniczył w zajęciach z robotyki a teraz uczy się tworzenia projektów multimedialnych. Oto efekt jego pracy: