Dzień Chłopaka w klasie I c

30. 09. 2019 r. w klasie I c odbyła się uroczystość z okazji Dnia Chłopaka.

Dziewczynki z klasy wraz z wychowawczynią złożyły chłopcom życzenia i wręczyły przygotowane upominki. Odbyły się różnorodne gry i zabawy integracyjne. Dzień ten miał na celu podtrzymanie tradycji, kształtowanie postawy szacunku wobec innych oraz nawiązywanie relacji  w zespole klasowym.  Panowała przyjazna atmosfera , a uśmiech nie znikał z twarzy dzieci.

Uroczystość ta odegrała ważną rolę w procesie integracji grupy oraz dostarczyła wiele pozytywnych odczuć.

Opracowała: Jańczyk Jowita

Komentarze są wyłączone.