EKO MARZANNA

Jednym ze staropolskich zwyczajów opisanych już w XV wieku był obrzęd topienia Marzanny. Obecnie ma on miejsce 21 marca, czyli w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Wcześniej odbywał się w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, zwaną Białą, Czarną albo Śmiertną.

Marzannę wykonywano zwykle ze słomy, która symbolizowała śmierć i bezruch. Czasem z gałęzi lub szmatek. Ozdabiano wstążkami, koralikami, kwiatami. Kukłę marzanny podpalano, a następnie wrzucano do pobliskiej rzeki, co miało symbolizować koniec zimy i początek wiosny.

Świetlica szkolna postanowiła w tym roku nawiązać do tego obrzędu i ogłosiła konkurs klasowy pod nazwą ,,EKO MARZANNA”.

Zwycięzcami okazali się uczniowie klasy Vc, której wychowawcą jest pani Justynka Kowalska.

Serdecznie gratulujemy pomysłowości w wykonaniu projektu i dziękujemy za zaangażowanie w życie szkoły.

Dla uczniów zostanie przygotowana nagroda niespodzianka.

Aleksandra Gorzelak-Dylak

Klasa prezentuje swoją Marzannę
Marzanny