EKSTREMALNE ZJAWISKA POGODOWE

26 marca 2021r. uczniowie klas IV uczestniczyli w warsztatach on-line pt. „Ekstremalne zjawiska pogodowe” prowadzonych przez p. Dominika Stempla z Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.

Zajęcia miały na celu pobudzenie wyobraźni uczniów i podniesienie ich świadomości na temat zmian klimatu.

Uczniowie podczas warsztatów dowiedzieli się m.in., jak powstają tornada oraz tropikalne cyklony, wspólnie z prowadzącym wyjaśniali, czym jest globalne ocieplenie i jakie są jego skutki.

Zajęcia oprócz urozmaicenia nauki on-line, zaproszenia do naszej wirtualnej szkoły ciekawych osób, miały za zadanie wsparcie nauczycieli w realizacji podstawy programowej.

Osoba prowadząca warsztaty omawiała i starała się wyjaśnić, czym jest np.: prognoza pogody, strefy klimatyczne, jakie są typy klimatów oraz czynniki klimatotwórcze, czym jest ciśnienie powietrza i jak powstają opady atmosferyczne.

Uczniowie podczas zajęć wykazali się dużą aktywnością oraz wiedzą dotyczącą realizowanego tematu.

Ciekawy i rzetelny sposób przeprowadzania warsztatów, dostosowanie przekazywanej wiedzy do poziomu edukacyjnego uczniów, spowodowało iż dzieci chętnie zabierały głos włączając się do dyskusji.

Mamy nadzieję, że poprzez warsztaty uczniowie zaczną analizować i monitorować zmiany zachodzące na Ziemi, będą myślały o ekstremalnych zjawiskach pogodowych, jako w dużej mierze konsekwencjach działalności człowieka i będą starały się znaleźć własne sposoby ochrony naszej Błękitnej Planety, aby uniknąć jej degradacji.

Ilona Kuśmierek