European Day of Languages

W ramach szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych, uczniowie klas V- VIII Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, wzięli udział w projekcie edukacyjnym „European Day of Languages ”. Zadania realizowane w ramach projektu miały na celu przybliżenie uczniom tradycji, kultury i symboliki krajów europejskich oraz wyrabianie postawy szacunku dla dorobku kulturowego i obyczajowego innych krajów. Uczniowie pracując w grupach, zdobywali wiedzę na temat krajów europejskich, zwieńczeniem ich pracy było przygotowanie prezentacji na temat wybranego kraju dla innych uczestników projektu i zaproszonych gości. W związku z tym, że projekt realizowany był w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim pod kierunkiem nauczycieli językówobcych, uczniowie mogli jednocześnie rozwijać swoje umiejętności językowe. 

Podsumowanie projektu odbyło się w dniu, kiedy obchodzimy Europejski Dzień Języków Obcych, a zatem 26 września 2019. Grupy reprezentujące siedem krajów: Grecję, Hiszpanię, Włochy, Polskę, Francję, Rosję i Niemcy przystąpiły do prezentacji. Uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością i zaangażowaniem. Dekoracja stanowisk każdej z grup zawierała elementy charakterystyczne dla danego kraju. Uczniowie przygotowali również typowe potrawy, charakterystyczne stroje, prezentowali typowe tańce. Prezentacje przygotowane przez uczniów cechowały się różnorodnością i stały naprawdę na wysokim poziomie. Przede wszystkim jednak, wydarzeniu towarzyszył dobry humor i świetna zabawa.

Dodatkowym elementem, uatrakcyjniającym  to przedsięwzięcie była obecność wyjątkowego gościa – ‘native speakera‘. Na nasze zaproszenie, uroczystość zaszczyciła swoją obecnością p. Nesha Szcześniewski, która pochodzi z Republiki Trinidad i Tobago, a w Polsce mieszka od 3 lat. Pani Nesha opowiedziała uczniom w skrócie o swoim kraju.  Następnie  uczniowie mieli okazje do praktycznego wykorzystania umiejętności zdobytych na lekcjach języka angielskiego uzyskując od gościa informacje dotyczące jej środowiska, zainteresowań, sposobów spędzania czasu wolnego. Uczniowie chętnie zadawali pytania. Ta niecodzienna wizyta uzmysłowiła uczniom, że język angielski nie jest sztucznym systemem, lecz funkcjonuje również poza klasą językową i mogą oni efektywnie wykorzystać swoje umiejętności zdobyte na lekcjach do autentycznego komunikowania się.  Spotkanie to było bardzo ciekawe i mamy nadzieję, że będzie dla uczniów stanowić czynnik motywujący do dalszej nauki języka angielskiego.

Realizacja programu edukacyjnego „European Day of Languages” przyczyniła się do:

  • rozszerzania wiedzy uczniów o krajach Europy (symbolice, kulturze, geografii, zwyczajach)
  • doskonalenia umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
  • wyrabiania postawy szacunku w stosunku do dorobku kulturowego, obyczajowego i społecznego innych krajów
  • wdrażania uczniów do współpracy, współdziałania oraz odpowiedzialności za wykonywane zadania
  • rozwoju umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim
  • budowania motywacji uczniów do uczenia się języków obcych.

Pragniemy skierować serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych. Dziękujemy uczniom, za wspaniałe prezentacje. Dziękujemy, Pani Neshy za uświetnienie swoja obecnością tej uroczystości. Podziękowania kierujemy również dla pani Magdy Tomczewskiej-Olas, za pomoc w organizacji spotkania.

Do zobaczenia za rok!

Zespół nauczycieli języków obcych
SP Kleszczów

Komentarze są wyłączone.