Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Dla naszych interesantów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
ul. Szkolna 4
97-410 Kleszczów
tel 44 731-33-46

e-mail: [email protected]

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają również możliwość nawiązania kontaktu ze szkołą poprzez skorzystanie z przesłania zgłoszenia przy pomocy poczty elektronicznej na adres mailowy Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie: [email protected]

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się, proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) województwa łódzkiego dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/wyciag-z-rejestru-tlumaczy-jezyka-migowego