INFORMACJA O ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej: świadczenia gwarantowane obejmują świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania;

Wskazane świadczenia nad uczniami Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie sprawuje „Kleszczowska Przychodnia Salus” sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie, na podstawie umowy  na usługi medyczne w zakresu świadczeń pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania, zawartej z Dyrektorem szkoły, oraz umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Łódzkim Oddziałem Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.  

Czytaj całość…

Komentarze są wyłączone.