Jesień w obiektywie

Serdecznie zapraszamy do udziału w świetlicowym konkursie fotograficznym, poświęconym jesieni!

 1. Celem konkursu jest:
  • popularyzacja i upowszechnienie fotografii jako dziedziny sztuki,
  • ukazanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych w okresie jesieni,
  • zachęcanie do odwiedzania znanych lub mniej znanych miejsc.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII
 3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace (zdjęcie powinno zawierać element jesieni).
 4. Prace należy składać w postaci odbitek lub nadsyłać drogą elektroniczną na maila: [email protected] lub [email protected]
 5. Każda praca w postaci odbitek powinna zostać oznaczona na odwrocie danymi: imieniem i nazwiskiem ( składamy w sali 001)
 6. Czas trwania konkursu: do 20.10.2022r.
 7. Prace będą oceniane przez Jury powołane na potrzeby konkursu.
 8. Uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni, a z prac przygotujemy wystawę dla całej szkoły.