Jubileusz 20-lecia nadania naszej szkole imienia Janusz Korczaka

20 lat temu nasza placówka otrzymała imię Janusza Korczaka oraz własny sztandar. W celu upamiętnienie tego ważnego wydarzenia zorganizowano uroczystości jubileuszowe. Złożyły się na nie: Msza św., program artystyczny, okolicznościowe wystawy oraz poczęstunek.

Obchody XX- lecia rozpoczęły się o godz. 11:00 uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Kleszczowie, sprawowaną przez ks. proboszcza Sławomira Bednarskiego, ks. Michała Korzeńca oraz ks. Andrzeja Pękalskiego, poprzedniego duszpasterza parafii. Słowa homilii wygłoszone w czasie Eucharystii odnosiły się do postaci naszego patrona, Janusza Korczaka- wielkiego człowieka, pedagoga, przyjaciela dzieci.

Oprawę liturgiczną zapewnili: dyrektor szkoły, pani Mariola Świderska- Kulka, katechetka- Maria Owczarek oraz uczniowie, jak również Kleszczowska Orkiestra Dęta pod kierunkiem pana Sławomira Szafrańskiego. W czasie Mszy św. były obecne poczty sztandarowe szkół i instytucji gminy Kleszczów.

Po Eucharystii wszyscy obecni przeszli przy akompaniamencie orkiestry do szkoły na dalszą część uroczystości, w której uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, kuratorium oświaty, dawni i obecni dyrektorzy oraz pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców, reprezentanci firm współpracujący z naszą placówką, przyjaciele szkoły oraz uczniowie.

Program artystyczny z okazji jubileuszu XX- lecia nadania naszej szkole imienia Janusza Korczaka oraz sztandaru miał formę gali, zatytułowanej Powróćmy jak za dawnych lat.

Część oficjalną obchodów jubileuszowych otworzyła dyrektor szkoły, pani Mariola Świderska- Kulka, która przedstawiła historię szkoły oraz zapoznała z aktualnymi działaniami palcówki. Podczas przemówienia pani dyrektor skierowała słowa wdzięczności do byłych dyrektorów szkoły: p. Danuty Orłowskiej, p. Janiny Gieroń, p. Gabrieli Gąsowskiej, p. Ryszarda Ciągło, p. Ewy Stawiak- Kołba oraz wicedyrektorów: p. Andrzeja Tkacza, p. Stanisławy Więcławskiej, p. Danuty Kuc, p. Anny Kuśmierek oraz p. Katarzyny Syrówki.  Podziękowała również wszystkim, którzy wspierali działania placówki, za życzliwość i otwartość w tworzeniu odpowiednich  warunków edukacyjnych dla naszych uczniów, a w szczególności: Wójtowi Gminy Kleszczów- p. Sławomirowi Chojnowskiemu, Przewodniczącej Rady Gminy- p. Katarzynie Biegale, Radzie Gminy oraz pani Prezes Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów- Marioli Rybarczyk, Prezesowi spółki SOLPARK Kleszczów, p. Rafałowi Maciejewskiemu, Prezesowi klubu OMEGA Kleszczów- p. Janowi Guraździe, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  w Kleszczowie- pani Violetcie Kacperek, jak również rodzicom uczniów i Radzie Rodziców.

Uczniowie prowadzący uroczystość wspominali najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w przeciągu ostatnich 20 lat. Przywołali okoliczności wyboru Janusza Korczaka na patrona szkoły, dzień nadania szkole imienia oraz inne istotne fakty, takie jak: powstanie hymnu szkoły, przystąpienie do Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, jubileusz X- lecia nadania szkole imienia i sztandaru, otrzymanie tytułu Szkoły Odkrywców Talentów, zainicjowanie organizowania dorocznego kiermaszu charytatywnego Otwarci na innych. Zostały przypomniane również: organizacja Dnia Dziecka i Dnia Sportu wraz z uroczystym wręczaniem orderu i tytułu Przyjaciela Korczakowskiej Szkoły, dołączenie do grona uczniów dzieci z Kazachstanu, powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz nauczanie zdalne.

Zdarzenia z życia szkoły były przeplatane wywiadami z publicznością, wspomnieniami pani Danuty Kuc, piosenką Ballada o Starym Doktorze, popisem akrobatycznym, tańcem nowoczesnym. filmikiem ukazującym w zabawny sposób lekcję zdalną oraz występem Kleszczowskiej Orkiestry Dętej .

Centralnym punktem programu była pantomima ukazująca działalność wychowawczą Janusza Korczaka oraz ostatnia drogę pedagoga i jego podopiecznych. Dramatyzmowi i patosu scenie dodały: muzyka Michała Lorenca (Taniec Eleny z filmu Bandyta w reż. M. Dejczera), efekty dźwiękowe (tupot wojskowych butów, wybuchy, krzyki żołnierzy), gra na skrzypcach oraz sugestywna gra aktorska uczniów i pana Mateusza Ochockiego, który wcielił się w rolę Janusza Korczaka.

Dopełnieniem przedsięwzięcia była prezentacja multimedialna, w trakcie której były wyświetlane zdjęcia z wydarzeń wspominanych podczas gali.

Część oficjalną zamknęły przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrali: Kurator Oświaty w Łodzi- Waldemar Flajszer oraz dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim- Tomasz Trzaskacz, wójt gminy Kleszczów- Sławomir Chojnowski, przewodnicząca Rady Gminy Kleszczów- Katarzyna Biegała, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie- Barbara Sochal, wiceprzewodniczący Rady Rodziców – Karol Jakubik, prezes zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Gminy Kleszczów- Ryszard Ptak oraz dr n.med. Małgorzata Ochocka i prof. zw. Justyn Ochocki– dziadkowie jednej z naszych uczennic.

Pani Barbara Sochal podczas swojego wystąpienia wręczyła podziękowania za upowszechnianie idei i myśli pedagogicznej oraz propagowanie dorobku literackiego Janusza Korczaka. Pamiątkowe dyplomy oraz dzieła naszego patrona otrzymały: pani dyrektor, Mariola Świderska- Kulka oraz Danuta Kuc, Renata Frach, Katarzyna Skurkiewicz i Justyna Klimczyk.

Zwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek – ogromny jubileuszowy tort.

Przybyli goście mieli możliwość obejrzeć okolicznościowe wystawy prac uczniowskich, pamiątkowe fotografie, kroniki szkolne, stare dokumenty oraz wpisać się do pamiątkowej księgi.

Uroczyste obchody XX- lecia są już wspomnieniem, ale atmosfera radości i świętowania będzie nam towarzyszyć do końca roku kalendarzowego.

Scenariusz przedstawienia opracowała pani Katarzyna Skurkiewicz, która wraz z panią Danutą Kuc była odpowiedzialna za przygotowanie widowiska. Choreografię opracowały: Wioleta Cybis i Patrycja Bukowy. Oprawę plastyczną, audiowizualną oraz muzyczną zapewnili: Bogusława Gajzler i Barbara Najmrodzka, Emilia Palińska i Monika Piątczak oraz pan Sławomir Szafrański i pan Krzysztof Kątny.

W programie artystycznym wzięli udział:

Konferansjerzy – Martyna Witkowska, Samuel Skurkiewicz

Dziennikarz – Oskar Rybarczyk

Biznesmen – Marcel Gołasa

Staruszkowie – Bianka Cybulska, Igor Frach

Sportsmenka – Klarysa Kurdek

Dziewczynka – Natalia Kowalska

Śpiew – Bianka Cybulska, Nikola Jakubiak, Maria Rełkowska, Tymoteusz Truchel

Janusz Korczak – Mateusz Ochocki

Żydowskie dzieci: Marcel Buresz, Marta Gorząd, Aniela Jakubik, Paweł Kaczmarczyk, Hanna Kamińska, Wojciech Król, Krzysztof Kuśmierek, Iga Ochocka, Miłosz Ochocki, Zuzanna Rełkowska, Alan Sukiennik, Alicja Sypniewska, Oliwier Zawisza,

Niemieccy żołnierze – Łukasz Cieślak, Tymoteusz Truchel

Skrzypce – Nina Lasota

Taniec: Bianka Cybulska, Nikola Jakubiak, Martyna Kruszyńska, Nina Lasota, Karolina Mularczyk, Gabriela Stadnik, Zofia Tatary, Nikola Zawodzińska

Uczeń: Franciszek Skurkiewicz

Członkowie Kleszczowskiej Orkiestry Dętej (Stowarzyszenie Kleszczów „Forte”) pod dyrekcją Sławomira Szafrańskiego