Klasy III

Drodzy Rodzice
W związku z zaistniałą sytuacją  zwracamy się z prośbą, aby uczniowie podczas pobytu w domu, utrwalali na bieżąco materiał realizowany ostatnio podczas zajęć dydaktycznych.

Rekomendujemy do wykorzystania treści edukacyjne  z następujących stron, m.in. :

Jednocześnie pragniemy poinformować, że będziemy kontaktować się z Państwem za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Dlatego też prosimy o bieżące sprawdzanie wiadomości.

                                                                                                   Wychowawcy klas III

Karty pracy dla klas III

Klasa IIIb


Klasa IIIc


Klasa IIIa

Klasa IIIa, IIIb, IIIc
 
Drodzy Rodzice!
W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się z prośbą, aby uczniowie podczas pobytu w domu, utrwalali i powtarzali modlitwy i wiadomości katechizmowe.

Klasy III
Materiały do pracy samodzielnej nr 1
Materiały do pracy samodzielnej nr 2

Zachęcam Państwa Dzieci do skorzystania z materiałów, które zawierają poznane słówka na kole języka niemieckiego (tematyka rodzina):

  • piosenka o rodzinie Palców do słuchania:

Linki z materiałami powtórzeniowymi zostały wysłane również  do rodziców przez dziennik elektroniczny.