Klasy IV

Klasa IVb

Proszę uczniów o przeczytanie lektury jaką jest “Tajemniczy Ogród” autorstwa Frances Hodgson Burnett. Poniżej znajduje się link do treści lektury w formie PDF. Tę powieść zaczniemy omawiać na lekcji języka polskiego od 14.04.2020r.
LINK: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/tajemniczy-ogrod.pdf


Klasa IVa
Ćwiczenia i materiały do bieżących zagadnień z języka polskiego dla klasy 4a są zamieszczane pod adresem https://www.facebook.com/groups/207086060366483/

Klasa 4a
Przeczytać z podręcznika temat „Czasy stanisławowskie” s. 85-88.
Wykonać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń s. 53-54.

Wykonaj ćwiczenia powtórzeniowe:
https://learningapps.org/display?v=pjnph2q6t20
https://learningapps.org/display?v=p84cs1qnn20
https://learningapps.org/display?v=piefhjx5c20
https://learningapps.org/display?v=py2d0abva20
https://learningapps.org/display?v=pn2xujz4t20
https://learningapps.org/display?v=po3yo70ha20

W razie problemów lub pytań proszę o kontakt na adres: [email protected] lub poprzez  e-dziennik.


Klasa 4b
Rozszerzenie wiedzy
Temat: Czasy stanisławowskie – przeczytać lekcję z podręcznika str. 85 – 88, wykonać zadania 1-5, str. 53-54 w zeszycie ćwiczeń.

Temat: Józef Wybicki i hymn Polski.

  • Przeczytać lekcję z podręcznika str. 94 – 98, zwrócić uwagę na taśmę chronologiczną, określić epokę, wiek wydarzeń.
  • Ustnie odpowiedzieć na pytania zawarte we wstępie: „ Na co będę zwracać uwagę”.
  • Wykonać zadania 1-4, str. 58-59 w zeszycie ćwiczeń.
  • Dla chętnych – zadanie 5 str. 59.

W przypadku wątpliwości i pytań proszę o kontakt mailowy na adres: [email protected] lub poprzez  e-dziennik.

Klasa IVb

W związku z zamknięciem szkół priorytetem staje się zorganizowanie zajęć z uczniami w trybie online. Dlatego zwracamy się z prośbą o zarejestrowanie się uczniów na platformę online – Extra Online Homework. Oferuje ona zestaw dodatkowych ćwiczeń interaktywnych dzięki, którym uczniowie mogą odrabiać niektóre prace domowe online. Zadania są automatycznie sprawdzane, a nauczyciel otrzymuje raport o najczęściej popełnianych błędach.
Przed przystąpieniem do rejestracji proszę przygotować adres mailowy, kod dostępu z zeszytu ćwiczeń oraz identyfikator kursu przypisany do każdej klasy przez nauczyciela (patrz poniżej).
Klasa IVA EYUA-9ETR
Klasa IVB PUWH-JC9C

Instrukcja zakładania konta

Nauczyciele będą sukcesywnie zadawać pracę przez stronę internetową szkoły i rozliczać uczniów z wykonywanych zadań.

Klasa IVa otrzymała z matematyki zakres materiału do opracowania w zakładce zadania domowe na e-dzienniku.

18.03.2020 – informacje

Ćwiczenia i materiały do bieżących zagadnień z matematyki dla klasy 4a są zamieszczane pod adresem https://www.facebook.com/messages/t/2923199351059653


Klasa IVb

W związku z zaistniałą sytuacją, bardzo proszę, aby nieco czasu poświęcić nauce. Na lekcji zaczęliśmy omawiać ułamki. W podręczniku jest to temat: “Ułamek jako część całości.” str 152 – 155. Jest tam wyjaśnienie tematu i zadania. Proszę o przeczytanie i rozwiązanie zamieszczonych tam zadań.

Uzupełnieniem do tego tematu są ćwiczenia  w zeszycie ćwiczeń na stronie 56 – 58. Bardzo proszę, aby w miarę możliwości zająć się tym tematem.
W celu wyjaśnienia wątpliwości polecam do wykorzystania między innymi stronę internetową https://www.matmagwiazdy.pl oraz inne materiały.

18.03.2020 – informacje
20.03.2020 – informacje
24.03.2020 – informacje

W celu powtórzenia wiadomości z działu 4, bardzo proszę przeczytać podsumowanie działu 4 (podręcznik str. 111-112), wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń (zeszyt ćwiczeń str. 70-72). W celu utrwalenia wiadomości wykonać zadania online http://scholaris.pl/resources/run/id/47868https://learningapps.org/6106576.

Klasa IVa

Klasa IVB
Bezpieczeństwo w sieci: https://beinternetawesome.withgoogle.com/pl_all/interland

Klasy IV
Materiały do pracy samodzielnej nr 1
Materiały do pracy samodzielnej nr 2

Zachęcam Państwa Dzieci do skorzystania z materiałów, które zawierają  poznane słówka na kole języka niemieckiego związane z tematem zaimki osobowe:

Linki z materiałami powtórzeniowymi zostały wysłane również  do rodziców przez dziennik elektroniczny.