Klasy VII

Zadania z matematyki dla kl VIIa, VIIb rozpisane na poszczególne klasy i dni na dzienniku.


Klasa 7c i 7d pozostaje w kontakcie z nauczycielem poprzez grupę na messengerze. Materiały i ćwiczenia interaktywne dla uczniów będą również umieszczane na blogu TIKowy Belfer

Klasa 7a, b, c, d
Uczniowie pozostają w ciągłym kontakcie z nauczycielem poprzez portal społecznościowy – umieszczono na nim tematy prezentacji multimedialnych, które uczniowie mają przygotować w zespołach maksymalnie 3-osobowych.

Układ hormonalny

klasa 7 ABCD grupa PA1
Proszę o zrobienie poniższych ćwiczeń, które pozwolą utrwalić i powtórzyć uczniom wprowadzony już materiał:

  • Zeszyt ćwiczeń: str. 73

VIIab grupa RO2


Klasa VII RO1
Proszę o utrwalenie wiadomości dotyczących wyrażania przyszłości oraz pierwszego okresu warunkowego. W załączniku znajduje się materiał podsumowujący te zagadnienia oraz ćwiczenia. Proszę wykonać wszystkie ćwiczenia.


klasa 7 grupa PA2

Proszę o wykonanie ćwiczeń utrwalających i powtórzeniowych z zakresu materiału:

  • czasy Past Simple i Past Continuous;
  • rzeczowniki policzalne oraz niepoliczalne;
  • kwantyfikatory;
  • słownictwo.

Materiały:

W związku z zamknięciem szkół priorytetem staje się zorganizowanie zajęć z uczniami w trybie online. Dlatego zwracamy się z prośbą o zarejestrowanie się uczniów na platformę online – Extra Online Homework. Oferuje ona zestaw dodatkowych ćwiczeń interaktywnych dzięki, którym uczniowie mogą odrabiać niektóre prace domowe online. Zadania są automatycznie sprawdzane, a nauczyciel otrzymuje raport o najczęściej popełnianych błędach.
Przed przystąpieniem do rejestracji proszę przygotować adres mailowy, kod dostępu z zeszytu ćwiczeń oraz identyfikator kursu przypisany do każdej klasy przez nauczyciela (patrz poniżej).

Klasa VII PA1 7AC3-AJCK
Klasa VII RO2 YJUJ-NJKM
Klasa VII RO1 39PK-JREH
Klasa VII PA2 M44K-WKYE

Instrukcja zakładania konta

Nauczyciele będą sukcesywnie zadawać pracę przez stronę internetową szkoły i rozliczać uczniów z wykonywanych zadań.

Klasy 7
Uczniowie w ramach powtórzenia i utrwalenia wiadomości i umiejętności z chemii otrzymali zadania domowe do wykonania, w wiadomości do rodziców na e-dzienniku.

Zachęcam do zapoznania się z materiałami proponowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wybrałam tematy, które ostatnio realizowaliśmy na lekcjach chemii.
https://epodreczniki.pl/a/interpretacja-zapisow-chemicznych/D18UBCLh9
https://epodreczniki.pl/a/wiazania-chemiczne—kowalencyjne-i-kowalencyjne-spolaryzowane/DKomPC1gl
https://epodreczniki.pl/a/wartosciowosc-pierwiastkow-chemicznych/Dt5RDQeTn

Ćwiczenia utrwalające wiadomości z działu: Łączenie się atomów w cząsteczki.

Klasa VII
Ćwiczenia powtórzeniowe z rozdziału Rolnictwo i przemysł Polski

Klasa VIIb
Materiały z języka polskiego dla klasy VIIb zostały wysłane na grupie.

Zadanie


Klasa VII c i VII d
Wypracowanie o charakterze argumentacyjnym: Dziś też można spotkać Cześnika i Rejenta – rozprawka na temat różnych typów charakterów na podstawie “Zemsty”.

Przed przystąpieniem do pisania ułóż sobie plan rozprawki ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednich argumentów i przykładów potwierdzających tezę.
Teksty rozprawek proszę przesłać na adres: [email protected] W tytule wiadomości proszę wpisać Rozprawka. Na Wasze prace czekam do 23 marca.

Proszę przeczytać na piątek (3 kwietnia) kolejną lekturę – “Balladynę” Juliusza Słowackiego.

Link do lektury: https://lektury.gov.pl/szukaj/balladyna

Klasy VII

Klasa 7a, 7b, 7d

Materiały na pierwszy tydzień
Materiały na drugi tydzień

Klasa 7c

Materiał na pierwszy tydzień
Materiały na drugi tydzień

W poprzednim tygodniu Uczniowie otrzymali do utrwalenia i powtórzenia wiadomości z fizyki. Treść jest w wiadomościach do rodziców na e-dzienniku.  

Proszę o opracowanie zagadnień z fizyki w zeszycie:
Zagadnienia poniżej:
– siły opory ruchu
– tarcie statyczne
– tarcie kinetyczne
– opory powietrza

Proszę przygotować plakat pt. Znaczenie siły tarcia w życiu codziennym.

Klasa VIIa, VIIb, VIIc, VIId

Nasz kolejny dział dotyczy edytora tekstu, proponuję więc abyście podjęli aktywność polegającą na przygotowaniu dokumentu użytkowego jakim jest zaproszenie (skierowane do społeczności, nie osoby). Pamiętajcie o zasadach, które z pewnością poznaliście na języku polskim. Zadbajcie też o odpowiednią grafikę i estetykę dokumentu.

Zadanie możecie wykonać w dostępnym edytorze tekstu lub np. na stronie https://www.canva.com/ Plik prześlijcie do mnie na adres [email protected] do przyszłej środy (25.03.2020).
W razie wątpliwości – piszcie.

Klasy VII
Materiały do pracy samodzielnej nr 1
Materiały do pracy samodzielnej nr 2

Prezentacja nt. Triduum Paschalnego – materiał utrwalający, ilustracja do omawianych wcześniej tematów wielkopostnych:

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Szkola-podstawowa-klasy-4-8/Swieto-mojego-zbawienia-PREZENTACJA-DLA-KLASY-7-SP-DO-LEKCJI-52