Klasy VIII

Klasa VIIIa – 16.03.2020  r

W ramach samodzielnej pracy w domu uczniowie zobowiązani są do pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Wszystkie treści zawarte w arkuszu były omawiane podczas lekcji języka polskiego, stanowią one materiał powtórkowy przed egzaminem ósmoklasisty. Proszę zapisać pełne brzmienie poleceń i pełną odpowiedź. Według poniższego wzoru :

Praca z arkuszem egzaminacyjnym
Zadanie 1.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, F – jeśli jest fałszywe.

Kłopoty małżeńskie pana Piotra i jego żony wynikały z tego, że każde z nich kierowało się innym systemem wartości. – P

Pan Piotr ożenił się z miłości, dlatego łatwo wybaczał żonie to, że go źle traktuje  F

Proszę odpowiedzi wysłać pocztą elektroniczną na adres – [email protected]. W tytule wiadomości proszę wpisać Praca z arkuszem egzaminacyjnym. Na Wasze prace czekam do 18.03.2020 r. do godz. 12.00. W razie pytań proszę o kontakt przez messengera lub pocztę elektroniczną. Życzę owocnej pracy!

Klasa VIIIa – koło języka polskiego – 16.03.2020 r

18.03.2020r. – Materiały i informacje do samodzielnej pracy
20.03.2020r. – Materiały i informacje do samodzielnej pracy
23.03.2020r. – Materiały i informacje do samodzielnej pracy
24.03.2020r. – prezentacja


Klasa VIIIb

Uczniowie pozostają w ciągłym kontakcie z nauczycielem poprzez portal społecznościowy – umieszczono na nim tematy prezentacji multimedialnych, które uczniowie mają przygotować w zespołach maksymalnie 3-osobowych. Tematy prezentacji

Klasa 8 AB gr RO2
Uczniowie w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty proszeni są o zrobienie zadań z zeszytu ćwiczeń str. od 106 do 109, str. od 126 do 129 oraz zestawu egzaminacyjnego, który otrzymali w szkole. Trzy prace pisemne (3 maile) proszę przesłać na adres [email protected]


Klasa VIII PA1
W celu utrwalenia słownictwa z bieżącego Unitu (7 Żywienie) oraz rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych  proszę o wykonanie ćwiczeń z ćwiczeniówki strona 70-72 (włącznie ze stroną 72)
W ramach przygotowania do egzaminu proszę wykonać dwa testy z ćwiczeniówki (pomijamy słuchanie):

 • str. 66-69
 • str. 46-49

Klasa VIIIa/VIIIb grupa RO1

 • Uczniowie rozwiązują arkusze egzaminacyjne otrzymane od nauczyciela.  
 • Utrwalają słownictwo poprzez wykonanie ćwiczeń powtórkowych w zeszycie ćwiczeń strony 169-182.
 • Analizują słownictwo z działu  14 – Życie społeczne.  Wykonują zadania: Zeszyt ćwiczeń str. 138 oraz podręcznik str. 121 i 124

Uczniowie pozostają w kontakcie z nauczycielem, otrzymując bieżące wskazówki do pracy i przekazując informacje zwrotne przez Messenger.

Uczniowie w ramach powtórzenia i utrwalenia wiadomości i umiejętności z chemii otrzymali zadania domowe do wykonania, w wiadomości do rodziców na e-dzienniku.

Karta pracy oraz informacja o zadaniu dla chętnych

Zachęcam do zapoznania się z materiałami proponowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wybrałam tematy, które ostatnio realizowaliśmy na lekcjach chemii.
https://epodreczniki.pl/a/weglowodory-nasycone—alkany/Dg6u9VMbM
https://epodreczniki.pl/a/weglowodory-o-wielokrotnych-wiazaniach-miedzy-atomami-wegla/D1XeLD8qj
https://epodreczniki.pl/a/wegiel-i-jego-zwiazki-z-wodorem—podsumowanie/DtWmSJeLo

Ćwiczenia utrwalające wiadomości z działu: Sole

Klasa VIII a
Zapoznać się z prezentacją do tematu: Polska w czasach stalinizmu. Przepisać do zeszytu notatkę z tej prezentacji.

W ramach powtórzenia przeczytać z podręcznika str. 20 -21, Tajemnice sprzed wieków: „Dlaczego Niemcy nie zdobyli Anglii?”

Temat: Polski Październik.

 • Przeczytać lekcję z podręcznika str. 182 – 186, zwrócić uwagę na taśmę chronologiczną i daty wydarzeń tam umieszczonych.
 • Ustnie odpowiedzieć na pytania zawarte we wstępie: „ Na co będę zwracać uwagę”.
 •  Pomocny może okazać się materiał zamieszczony pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty7 jest to lekcja z historii, temat: Polski Październik
 • Notatka: Wykonać pisemnie z podręcznika – ćwiczenie  2 str. 186.

W przypadku wątpliwości i pytań proszę o kontakt mailowy na adres: [email protected] lub poprzez  e-dziennik.


Klasa VIII b
Przeczytać z podręcznika temat „Tajemnice minionego wieku – Jak Polacy zasiedlali Ziemie Obiecane?” s. 164-165.
Wykonać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń s. 70-71.

Na stronie: https://epodreczniki.pl/a/konflikty-w-prl/D14UjOyJr obejrzyj filmy: „Czerwiec ‘56”, „Marzec ‘68”, „Grudzień ‘70” i rozwiąż quiz (ćwiczenie 1 i 2).
W razie problemów lub pytań proszę o kontakt na adres: [email protected] lub poprzez  e-dziennik.

Klasa VIII a
W ramach powtórzenia:

 • do tematu: Sejm i senat, wykonać w zeszycie zadanie 6 str. 139
 • do tematu: Prezydent i Rada Ministrów, wykonać w zeszycie zadania: 3,4,5 str. 144, zadanie 13 str. 145

Temat: Sądy i trybunały .

 • Przeczytać lekcję z podręcznika str. 146 – 149, zwrócić uwagę na rozdział VIII Konstytucji RP, str. 225 -229.
 • Ustnie odpowiedzieć na pytania  ze str. 150 – ćwiczenie 1,3,5,8
 •  Notatka: Wykonać pisemnie z podręcznika – ćwiczenie  2, 6 str. 150 – 151.

Klasa VIIIb

Wykonać w zeszycie ćwiczenie 6 s. 77 – podręcznik.

Na podstawie filmu
https://www.youtube.com/watch?v=h9HyNO2UZOY
wypisz w zeszycie cechy charakterystyczne państwa totalitarnego. Możesz skorzystać z tabeli w podręczniku (s. 124).
W razie problemów lub pytań proszę o kontakt na adres: [email protected] lub poprzez  e-dziennik.

Do posłuchania i dalszej refleksji…Wiersz Adama Asnyka „ Miejcie nadzieję” ,w wykonaniu Jacka Wójcickiego, o wymowie patriotycznej, ale w obecnej naszej sytuacji choć trochę aktualny. Poza tym nadzieja, jak już wiemy, jest jedną z cnót teologalnych.

Proszę uczniów o wykonanie pisemnie ćwiczeń powtórzeniowych w zeszycie ćwiczeń str 44-45, utrwalających dział 3 „Essen”.

Dla uczniów chętnych zadaję następujące zadanie:  proszę zaprojektować kartę dań do restauracji( przykładowa karta dań w podręczniku str 31), karta powinna zawierać takie elementy jak :przystawki, dania główne, desery i napoje; minimum 12 pozycji ; kartę dań proszę zrobić na osobnej kartce, format A4, technika dowolna. Nie kopiować gotowej karty z podręcznika czy z Internetu, ale można szukać informacji i nazw potraw w dowolnych źródłach

Klasa VIIIab
Drodzy uczniowie tak, jak już podałam wcześniej informacje przez e-dziennik proszę w ramach przygotowania do egzaminu w tym tygodniu rozwiązywać podane testy I  – V.

Podaję odpowiedzi do zadań otwartych w poszczególnych działach
Odpowiedzi i rozwiązania zadań proszę wysyłać na adres [email protected]

Informacje – 18.03.2020r.
Informacje – 20.03.2020r.
Informacje – 23.03.2020r.
Informacje – 24.03.2020r.

Ćwiczenia utrwalające z działu Ameryka Północna i Ameryka Południowa Środowisko przyrodnicze:

Tornada i cyklony tropikalne:

W Amazonii:

Ludność Ameryki:

Urbanizacja Ameryki:

Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa:

W poprzednim tygodniu Uczniowie otrzymali do utrwalenia i powtórzenia wiadomości z fizyki. Treść jest w wiadomościach do rodziców na e-dzienniku.  

Proszę o opracowanie zagadnień z fizyki w zeszycie:   
Opisać mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych
– natężenie fali dźwiękowej
– infradźwięki
– ultradźwięki
– poziom natężenia dźwięku 

W ramach lekcji fizyki proszę o przygotowanie plakatu pt. Wpływ hałasu na człowieka i  jego środowiska.

Jeden z naszych kolejnych działów dotyczy projektów multimedialnych, dlatego proponuję Wam podjęcie aktywności polegającej na przygotowaniu: prezentacji, filmiku lub animacji. Zdecydujcie sami, jaką formę wybierzecie.

Jeżeli przygotowywaliście jakaś prezentację na inny przedmiot, to przejrzyjcie ją, dodajcie przejścia, animacje… oczywiście źródła i wyślijcie ją do mnie. Jeśli chcielibyście jednak przygotować coś innego – wybierzcie dowolny temat, coś co Was interesuje.

Projekt możecie wykonać w dowolnym programie, który posiadacie.
Poniżej moje propozycje serwisów on-line, w których możecie wykonać to zadanie: https://www.powtoon.com/home/ lub https://www.canva.com/

W razie pytań piszcie na adres [email protected]

Informacje dla uczniów