Kolejne rozdziały “Cudaczka-Wyśmiewaczka”

Julia Duszyńska: “Cudaczek-Wyśmiewaczek” – Rozdział szósty: “Pan Złośnicki spojrzał w lustro” – czyta Agnieszka Szczęsna.

Julia Duszyńska: “Cudaczek-Wyśmiewaczek” – Rozdział siódmy: “Cudaczek-Wyśmiewaczek  w mieście”- czyta Agnieszka Szczęsna.

Julia Duszyńska: “Cudaczek-Wyśmiewaczek”- Rozdział ósmy: “Cała zima u pana Beksy”- czyta Agnieszka Szczęsna.

Julia Duszyńska: “Cudaczek-Wyśmiewaczek”- Rozdział dziewiąty: “To jest pan Byle Jak” – czyta Agnieszka Szczęsna.

Julia Duszyńska: “Cudaczek-Wyśmiewaczek”- Rozdział dziesiąty: “Dużo śmiechu i niespodziewana wizyta” – czyta Agnieszka Szczęsna.