Konkurs chemiczny Chemikus

Konkurs chemiczny “Chemikus” został zorganizowany w naszej szkole, aby promować nauki przyrodnicze, a szczególnie chemię, wśród uczniów klas siódmych i ósmych. Wzięło w nim udział łącznie 14 uczniów – 8 z klas siódmych i 6 z klas ósmych. Uczniowie zostali wyłonieni na drodze eliminacji klasowych.
Klasę 7a reprezentowali: Pola Jarząbkowska, Franciszek Skurkiewicz, Blanka Moryń, Fabian Gajewski.
Klasę 7b reprezentowali: Zofia Foksowicz, Roksana Gonera.
Klasę 7c reprezentowali: Filip Kierasiński, Lena Trajdos

Klasę 8a reprezentowała: Magdalena Mielczarek.
Klasę 8b reprezentowali: Wojciech Bujacz, Szymon Kątny, Iga Ochocka, Adam Ślusarczyk, Bohdan Trushevskyi.

Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z pytań zamkniętych oraz otwartych.
Pytania obejmowały zagadnienia z różnych dziedzin chemii, w tym:

  • Chemia nieorganiczna: struktura atomowa, układ okresowy pierwiastków, właściwości metali i niemetali, tlenki, kwasy, zasady i sole.
  • Chemia organiczna: podstawowe grupy związków organicznych, reakcje charakterystyczne dla węglowodorów, alkoholi, kwasów karboksylowych i estrów.
  • Chemia fizyczna: podstawowe prawa gazów, równowaga chemiczna, kinetyka chemiczna.
  • Chemia analityczna: metody analizy jakościowej i ilościowej, podstawowe techniki laboratoryjne.

Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 45 minut.
Wyniki konkursu:

Klasy 7
I miejsce: Zofia Foksowicz
II miejsce: Roksana Gonera, Fabian Gajewski
III miejsce: Pola Jarząbkowska

Klasy 8
I miejsce: Adam Ślusarczyk
II miejsce: Bohdan Trushevskyi
III miejsce: Wojciech Bujacz

Konkurs “Chemikus” był dużym sukcesem, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i edukacyjnym. Uczniowie mieli okazję wykazać się swoją wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi, co z pewnością przyczyni się do ich dalszego zainteresowania chemią. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.