Konkurs chemiczny „Chemikus”

W dniach 16 – 19.05.2023 roku odbył się Szkolny Konkurs Chemiczny dla klas VII i VIII. Uczniowie w klasach siódmych zmierzyli się z obliczeniami stechiometrycznymi, prawem stałości składu, prawem zachowania masy, zapisywali i odczytywali równanie chemiczne, określali rodzaje wiązań chemicznych w związkach chemicznych. Klasy ósme rozwiązywały test składający się z zagadnień dotyczących budowy i właściwości związków nieorganicznych i organicznych.

Tytuł Chemikusa zdobyli:

Klasy VII
I miejsce – Adam Ślusarczyk
II miejsce – Magdalena Mielczarek
III miejsce – Bartłomiej Bujacz

Klasy VIII
I miejsce – Zuzanna Rełkowska
II miejsce – Krzysztof Kopka
III miejsce – Kinga Bujacz

Wyżej wymienieni uczniowie otrzymali stopień celujący z chemii.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!!!