Konkurs fotograficzny “W poszukiwaniu wiosny…”

Świetlica szkolna SP Kleszczów zaprasza uczniów klas I-VIII  do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym „W poszukiwaniu wiosny…

Regulamin konkursu:

CELE KONKURSU

 • Przedstawienie na fotografii zmian zachodzących wiosną w przyrodzie.
 • Uchwycenie piękna przyrody.
 • Upowszechnianie i popularyzacja wśród uczniów fotografii, jako formy wyrazu.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania walorów i oryginalności swojego regionu.
 • Zachęcenie do twórczego spędzania wolnego czasu.
 • Propagowanie spędzania czasu na świeżym powietrzu z bliskimi i przyjaciółmi.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kleszczowie.
 • Informacje o konkursie publikowane są na plakatach rozmieszczonych w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.
 • Kategorie wiekowe: a) klasy I-III, b) klasy IV-VI, c)klasy VII-VIII.

WARUNKI KONKURSU

 • Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących pierwsze oznaki wiosny.
 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia wykonane samodzielnie.
 • Fotografie powinny być zapisane w formie plików JPG.
 • Zdjęcia powinny być w jak największej rozdzielczości.
 • Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian i obróbki zdjęć.
 • Każde zdjęcie musi być opisane i powinno zawierać: imię i nazwisko wykonawcy, klasa.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa na wykorzystanie prac w publikacjach i prezentowania na wystawach.
 • Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.
 • Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych nieletnich uczestników na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Jury konkursu dokona oceny prac pod względem artystycznym i tematycznym.

TERMINY
Prace prosimy składać drogą elektroniczną do dnia 17 marca 2021 r. na jeden z poniższych adresów e-mail:

Zachęcamy do udziału!