Konkurs grafiki komputerowej

Jak co roku zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie grafiki komputerowej na kartkę świąteczną.
Zadanie polega na przygotowaniu w dowolnym programie (aplikacji) grafiki na pierwszą stronę kartki (bez życzeń).
Pracę w postaci pliku PNG lub JPG proszę przesłać na adres [email protected] najpóźniej do 9 grudnia. Praca musi być wykonana własnoręcznie przez ucznia, niedopuszczalne jest korzystanie z gotowych elementów graficznych.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: I-IV i V-VIII.

Najciekawsze prace zostaną wykorzystane do stworzenia szkolnych kartek świątecznych, które corocznie rozsyłamy do instytucji, urzędów i emerytowanych pracowników.

Zapraszamy serdecznie
Justyna Klimczyk