Konkurs „Jesień zamknięta w szkle”

Świetlica szkolna ogłasza konkurs plastyczno – literacki pt. „Jesień zamknięta w szkle”.

Cele konkursu:

  • Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej uczniów;
  • Kształtowanie miłości do polskiej przyrody;
  • Rozwijanie troski o otaczające nas środowisko poprzez recykling i wykorzystywanie szklanych odpadów;
  • Odkrywanie i promowanie zdolności oraz  talentów  plastycznych i/ lub literackich uczniów;

Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-VIII uczęszczających na zajęcia świetlicowe.

Materiałem do wykonania pracy powinny być szklane odpady tj.: różnego rodzaju słoje, słoiki, wazony, pojemniki szklane, butelki oraz ramki oraz zebrane skarby jesieni np.: kasztany, żołędzie, szyszki, liście, suszone kwiaty i trawy itp.

Ocenie podlegać będzie oryginalność, trafność i ujęcie tematu konkursu, samodzielność wykonania, estetyka oraz pomysłowość.
Jednocześnie zachęcamy uczniów klas I – VIII do stworzenia oryginalnego tekstu literackiego np.: wiersza, aforyzmu czy motta nawiązującego do jesieni.

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

Prace należy składać do świetlicy szkolnej sala 001 do dnia 31.10.2019r.Każdy uczestnik może wykonać 1 pracę.

Laureaci otrzymają dyplomy, pochwały i  drobne upominki, a uczestnicy konkursu literackiego otrzymają dodatkowo oceny z języka polskiego.
Prace konkursowe zostaną wyeksponowane w głównym holu szkoły. Organizator zastrzega, iż prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

Organizatorzy:
Aleksandra Gorzelak – Dylak- Koordynator
Agnieszka Skóra
Agnieszka Szczęsna

Komentarze są wyłączone.