KONKURS “Mój najbliższy świat – rodzina i dom”

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kleszczowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym “Mój najbliższy świat – rodzina i dom”.

Konkurs plastyczny skierowany jest dla dzieci w wieku 5 i 6 lat z przedszkoli oraz dla uczniów z klas I- VI szkoły podstawowej z terenu gminy Kleszczów.

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie www.gops.bip.kleszczow.pl w zakładce Zespół Interdyscyplinarny.
Na prace czekamy do dnia 21 maja 2021r.