Konkurs plastyczno-językowy pt. „Angielskie kaligramy” – rozstrzygnięty

W  naszej szkole odbył się konkurs plastyczno-językowy pt. „Angielskie kaligramy” polegający na przedstawieniu danego słowa w postaci obrazka. Konkurs ten skierowany był do uczniów klas I-IV. Ocenie podlegał pomysł, oryginalność, staranność wykonania i poprawność ortograficzna. Wpłynęło bardzo dużo prac wykonanych różnymi technikami o różnym poziomie artystycznym. Konkurs podzielony był na dwie kategorie: klasy I-II oraz III-IV. Do poszczególnych klas przypisane zostały kategorie słowne:

  • Klasy I – zwierzęta
  • Klasy II – jedzenie
  • Klasy III – dom
  • Klasy IV – ubrania

Wyniki konkursu prezentują się następująco:

Kategoria klas I-II

            Miejsce III – Buresz Szymon 2C

            Miejsce II – Brześcińska Pola 1B

            Miejsce I – Witowska Maria 1B

Kategoria klas III-IV

            Miejsce III – Kierasińska Zuzanna 4B

            Miejsce II – Kochel Wiktor 4B

            Miejsce I – Soboń Amelia 3D

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.

Organizatorzy:
Wieloch Sara
Woźniak Natalia