Konkurs plastyczny “Lokomotywa”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGOLOKOMOTYWA”

Adresaci konkursu: uczniowie klas I Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie
Koordynator-Ewa Stawiak-Kołba

Cele konkursu:

– propagowanie twórczości Juliana Tuwima;
– zachęcanie do czytelnictwa;
– pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości;
– rozwijanie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej uczniów;

Warunki konkursu:
Zadaniem uczestników jest wykonanie ciekawej, oryginalnej ilustracji do wiersza: „LOKOMOTYWA”, Juliana Tuwima. Format pracy- A4, technika wykonania dowolna.

Kryteria szczegółowe:
– uczestnicy mogą pracować wyłącznie indywidualnie;
– każda osoba może złożyć do konkursu tylko jedną pracę;
– prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie zawierającą: imię i nazwisko autora oraz klasę.

Termin: prace należy dostarczyć do 24.05.2021r. do p. Ewy Stawiak-Kołby-sala nr 8

Komisja konkursowa oceniając prace uczniów weźmie pod uwagę następujące kryteria:
– zgodność pracy z tematem;
– kreatywność i oryginalność ujęcia tematu;
– estetykę i technikę wykonania pracy;
– samodzielność;

Postanowienia ogólne:
– w konkursie przewiduje się przyznanie miejsc I-III;
– prace przechodzą na własność organizatora konkursu;
– w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, nieujętych regulaminem, decyzję podejmuje organizator konkursu.
Uczestnicy konkursu zgłaszając swoje prace, wyrażają zgodę na udział
w konkursie i akceptują warunki regulaminu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!