Konkurs plastyczny „ŚWIECIMY PRZYKŁADEM – PRZYJAŹŃ BUDUJE…”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŚWIECIMY PRZYKŁADEM – PRZYJAŹŃ BUDUJE…”

Adresaci konkursu: uczniowie klas III Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Cele konkursu:

 • propagowanie godnych naśladowania wzorców postępowania;
 • wskazywanie i wzmacnianie właściwych postaw;
 • promowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno;
 • kształtowanie postawy życzliwości, empatii, szacunku dla innych;
 • promowanie właściwych relacji interpersonalnych wśród uczniów;
 • wspieranie aktywności uczniów, na rzecz przeciwdziałania niewłaściwym zjawiskom;
 • profilaktyka zachowań niepożądanych;
 • pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości;
 • rozwijanie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej uczniów;

Warunki konkursu:
Zadaniem uczestników jest wykonanie ciekawej, oryginalnej pracy plastycznej,  promującej godną naśladowania postawę – wzorzec postępowania.  Praca ma stanowić plastyczną interpretację hasła: „Świecimy przykładem – Przyjaźń buduje…”. Format pracy – A4, technika wykonania dowolna.

Kryteria szczegółowe:

 • uczestnicy mogą pracować wyłącznie indywidualnie;
 • każda osoba może złożyć do konkursu tylko jedną pracę;
 • prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie zawierającą: imię i nazwisko  autora oraz klasę.

Termin: prace konkursowe należy dostarczyć do 09.12.2022r. do p. Ewy Stawiak-Kołby – sala nr 8

Komisja konkursowa oceniając prace uczniów weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 •  zgodność pracy z tematem;
 •  kreatywność i oryginalność ujęcia tematu;
 •  estetykę i technikę wykonania pracy;
 •  samodzielność;

Postanowienia ogólne:

 • w konkursie przewiduje się przyznanie miejsc I-III;
 •  prace przechodzą na własność organizatora konkursu;
 • złożenie prac w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację na szkolnej stronie internetowej oraz wystawę na terenie szkoły ;
 • w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, nieujętych regulaminem, decyzję podejmuje organizator konkursu.

Uczestnicy konkursu zgłaszając swoje prace, wyrażają zgodę na udział w konkursie i akceptują warunki regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!
Koordynator-Ewa Stawiak-Kołba