Konkurs plastyczny “Zbieram to w szkole”

Drodzy Uczniowie!
Mały Wolontariat zaprasza Was do wzięcia udziału w I edycji konkursu plastycznego organizowanego w ramach projektu „Zbieram to w szkole” [regulamin konkursu].
Tematem tej edycji będzie „Pomoc bez pieniędzy”, która stanowi formę wielkopostnej jałmużny.
Głównym celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że przez swoje codzienne decyzje i działania realizowane w najbliższym otoczeniu mogą przyczynić się do zmiany świata na lepsze. Dokonuje się to przez pomoc potrzebującym – również w dalekich zakątkach świata – oraz troskę o przyszłe pokolenia dzięki dbaniu o środowisko naturalne i wspieranie recyclingu.
Warunki konkursu:
• Technika prac dowolna
• Format pracy A3/A4
• Kategorie wiekowe: przedszkola, klasy 0-3, 4-6, 7-8

Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa, szkoła) należy składać do p. Justyny Kowalskiej lub p. Wiolety Kimel do dnia 31 marca 2023r.
Prace będą wysłane do organizatorów konkursu.

Mały Wolontariat