Konkurs Różańcowy

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie zaprasza uczniów z klas I-VIII do udziału w szkolnym konkursie plastyczno-technicznym pod hasłem: „RÓŻANIEC  DLA  MAMY”    

Regulamin konkursu

 1. TEMAT KONKURSU

Tematem jest wykonanie ładnego, innowacyjnego i praktycznego różańca.

2. CELE KONKURSU

 • Bliższe poznanie orędzi Matki Bożej wzywającej dzieci i dorosłych do codziennej, ufnej i wytrwałej modlitwy różańcowej.
 • Kształtowanie kultu maryjnego oraz odpowiedzialnego zaangażowania na rzecz pogłębienia wiary chrześcijańskiej.
 • Zaangażowanie na rzecz misji.
 • Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci.

Ojciec Franciszek ogłosił miesiąc październik” nadzwyczajnym miesiącem misyjnym.”  Wobec tego zachęcamy was również do wykonywania różańców misyjnych.

3. FORMA I FORMAT WYKONANYCH PRAC

Różaniec powinien być wykonany w formie przestrzennej (nie płaskiej)  i stanowić część sznura różańcowego tzn . 5 dziesiątek. Może on być wykonany z takich elementów jak: kasztany, żołędzie, szyszki itp.

 • Różaniec powinien być wykonany w sposób estetyczny, nie brudzący rąk, trwały (tzn. w miarę odporny na zerwanie podczas normalnego użytkowania podczas modlitwy).
 • Różaniec nie może być zbyt ciężki i uciążliwy podczas modlitwy, przenoszenia i ekspozycji.
 • Nie może być wykonany z materiałów łatwo psujących się (wyjątek mogą być suszone lub podsuszone owoce) lub zbyt delikatnych, utrudniających modlitwę.
 • Oprócz waloru dekoracyjnego powinien posiadać tzw. walor praktyczny a zarazem „zachęcający” do osobistej lub wspólnotowej modlitwy różańcowej.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie z klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.

Prace powinny być wykonane samodzielnie przez jedną osobę. 

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do oceny max. 3 prace.

Do każdej pracy należy dołączyć informację zawierającą dane autora zapisane drukowanymi  literami wg wzoru: imię i nazwisko, wiek, klasa .

5. PRZEBIEG KONKURSU

 • Prace na konkurs należy dostarczyć najpóźniej do dnia 22 października 2021r. (piątek) do godz .14. OO do organizatora konkursu , Katechetów lub sekretariatu  szkoły.
 • Oceny prac dokona jury konkursowe, które będzie  zwracać uwagę na: pomysłowość, technikę wykonania, estetykę, stopień trudności
 • Wręczenie  nagród zwycięzcom odbędzie się  29.10.2021r. po nabożeństwie     różańcowym i Mszy Św. w kościele parafialnym pw. NMP. Anielskiej w Kleszczowie.
 • Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka oraz w kościele parafialnym.
 • Wszystkie przyjęte prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane ich wykonawcom.   

Koordynator konkursu
Maria Owczarek