Konkurs świetlicowy “List do Janusza Korczaka”

Regulamin świetlicowego projektu literackiego – list do Janusza Korczaka „Dziękujemy Ci Januszu Korczaku”

Zadaniem uczestników jest napisanie listu do Janusza Korczaka.

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas IV- VIII, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Cele konkursu:

  • uczczenie 20 rocznicy nadania szkole sztandaru i imienia Janusza Korczaka
  • propagowanie idei  i twórczości Janusza Korczaka
  • poznanie postaci patrona naszej szkoły
  • odkrywanie i rozwijanie zdolności literackich uczniów
  • wdrażanie właściwych zachowań i postaw u wychowanków
  • utrwalanie umiejętności poprawnego pisania listu, jako formy literackiej

Listy prosimy przynieść do świetlicy szkolnej lub przesłać do Aleksandry Gorzelak – Dylak ([email protected]) lub Agnieszka Szczęsnej ([email protected]  )

Prace uczestników ( Listy do Korczaka) będą opublikowane na stronie szkoły w „szufladzie” – przysłanie listu oznacza zgodę rodziców na publikację.

Zapraszamy do udziału, wspólnie upamiętnijmy naszego patrona Janusza Korczaka!

Organizatorzy