Konkurs “WARTO POMAGAĆ”

REGULAMIN  KONKURSU „WARTO POMAGAĆ!”

Adresaci konkursu: Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

Organizator konkursu: Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Kleszczowie

Koordynatorzy: Justyna Kowalska, Wioleta Kimel

Temat konkursu:  Warto pomagać!  – idea wolontariatu, wartość niesienia pomocy

Warunki konkursu: Zadaniem konkursowym jest:

  • Kategoria I: klasy I-IV – indywidualne wykonanie plakatu w formacie A1. Technika prac dowolna.
  • Kategoria II: klasy V – VIII – indywidualne wykonanie prezentacji.

Nagrody zostaną przyznane za miejsca I-III wg poszczególnych kategorii.

Termin: Prace można składać do 1 grudnia 2021 roku

Postanowienia ogólne:

  • prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie zawierającą: imię, nazwisko i klasę,
  • prezentacje należy przesyłać na adres mailowy: [email protected], [email protected]
  • prace przechodzą na własność organizatora,
  • w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, nieujętych regulaminem, decyzję podejmują organizatorzy konkursu.

Ocena prac:

  • zgodność pracy z tematem,
  • kreatywność i oryginalność pracy,
  • estetyka wykonania pracy.

Uczestnicy konkursu zgłaszając swoje prace, wyrażają zgodę na udział w konkursie i akceptują warunki regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!