Konkurs

Drodzy Uczniowie! 

Zachęcam Was do udziału w VIII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA REKLAMĘ organizowanym w ramach Miesiąca Języka Ojczystego. Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy konkursowej w postaci oryginalnego, nagranego przez Uczestników filmu reklamującego wybraną wartość związaną z pracą (jedną lub więcej):

  • praca sensu stricto;
  • uczciwość w wykonywaniu pracy; korzyści, jakie płyną z podejmowania różnego rodzaju pracy dla osoby, która ją wykonuje (np. nauka, kształtowanie charakteru, poczucie obowiązku); pozytywny wpływ pracy na innych ludzi (np. zawody niosące pomoc); użyteczność pracy, która z pozoru nie jest spektakularna;
  • szacunek do pracy swojej i drugiego człowieka, itp.

Reklama musi być związana z tematem konkursu: „Bez pracy nie ma kołaczy.  Reklama pracy i wartości z niej płynących”.

Reklama powinna mieć charakter społeczny,  edukacyjny, zatem prace, które będą przekazywały wartości pozytywne, edukujące, uświadamiające są szczególnie mile widziane.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-8.

Film może być wykonany indywidulanie lub  przez zespół składający się z maksymalnie dwóch uczestników. 

Więcej informacji znajduje się w regulaminie.

Zainteresowane osoby proszę o przesłanie wiadomości potwierdzającej chęć udziału na adres e-mail: 

[email protected] do 15 marca.

Agnieszka Gos-Stacherska

Plakat konkursu