Konkursy wiedzy o Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich

W maju,  z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do UE, odbył się szkolny Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich. Konkurs przeprowadzono podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie w klasach 8a i 8b. Uczniowie mieli możliwość rozwiązywania go w programie Microsoft Forms, a maksymalnie można było zdobyć 29 punktów.

W klasie 8a najlepszym uczestnikiem okazał się Franciszek Lipiński, który zdobył 28 punktów. Natomiast w klasie 8b ex aequo na pierwszym miejscu znaleźli się Adam Ślusarczyk i Natasza Kułak, oboje z wynikiem 20 punktów. Nagrodą dla najlepszych uczestników była ocena celująca z wiedzy o społeczeństwie.

Kolejną propozycją dla uczniów było odgadnięcie flag wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Z tym zadaniem bezbłędnie poradziło sobie czworo  uczniów z klasy 8a i sześcioro uczniów z klasy 8b. Nagrodami także były oceny celujące z wiedzy o społeczeństwie.

Konkursy takie jak ten pomagają zwiększać świadomość młodych ludzi na temat instytucji europejskich, procesu integracji oraz unijnych wartości. To świetna motywacja dla uczniów do pogłębiania swojej wiedzy na temat Unii Europejskiej i jej państw członkowskich.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wiedzę!