„Mała książka – wielki człowiek”

Tuż przed przejściem na nauczanie zdalne uczniowie klas pierwszych wzięli udział w pierwszej edycji projektu Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”, przygotowanej z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania.

Kampania „Mała książka – wielki człowiek” realizowana jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

W ramach realizacji projektu wszyscy pierwszoklasiści otrzymali przygotowane specjalnie dla nich Wyprawki Czytelnicze, które składały się z następujących pozycji:

  •  „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych, m.in.: M. Musierowicz, A. Onichimowskiej, R. Kosika, A. Fredry, J. Twardowskiego, Terakowskiej i innych, w opracowaniu graficznym wybitnej ilustratorki Iwony Chmielewskiej;
  • „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – broszura, która jest poradnikiem dla rodziców i opiekunów podpowiadającym, jak wspierać dziecko w nauce czytania, jak również zbiorem pomysłów na zabawy dla dzieci i aktywności związane z tekstami z książki;
  • Kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania, który ma wspomóc naukę alfabetu i czytania.