Międzynarodowy Dzień DNA – 25 kwietnia

25 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień DNA. Skąd ta data? Upamiętnia ona dwa bardzo ważne dla genetyki wydarzenia: ukazanie się artykułu opisującego strukturę podwójnej helisy DNA i ogłoszenie ukończenia projektu ludzkiego genomu (ang. Human Genome Project).

DNA – cząsteczka, która zmieniła naukę.

Nie tylko zamiana,
nie tylko substytucja,
źródło życia,
sprawca różnorodności.
Nasze przetrwanie zawdzięczamy jego równowadze
nasze powstanie jego błędom.
Od błędu do powstania,
tajemnica ciągłości,
żywy łańcuch łączący ogniwa.
Ogniwo jest pełne wtedy i tylko wtedy,
gdy świętuje z łańcuchem.
Helisa,
dziedziczenie zawsze inne,
nigdy różne […]
wyprawa z bycia,
do stawania się.

Suresh I.S. Rattan (The Best Poems of 1996, The National Library of Poetry, Library of Congress, USA)