Międzyszkolna sieć współpracy

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie tworzy międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących technologie informacyjno – komunikacyjne z następującymi placówkami oświaty:

  • Szkołą Podstawową nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie,
  • Szkołą Podstawową nr 3 im. Żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej w Bełchatowie,
  • Szkołą Podstawową nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie.