Mistrzowie kaligrafii w naszej szkole

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie odbył się konkurs kaligrafii. Celami konkursu było:

 • rozwijanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania,
 • rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
 • odkrywanie zainteresowań i talentów uczniów,
 • rozbudzanie zainteresowań literaturą piękną.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły, a ich zadaniem było przepisać – długopisem lub piórem na kartce zeszytu w jedną lub w trzy linie – fragment utworu Kornela Makuszyńskiego ” 120 Przygód Koziołka Matołka” . W klasach 4 – 8 dopuszczało się stosowanie wszelkich ozdobników do tekstu, np. – inicjał, czyli litera rozpoczynająca tekst – bordiura, czyli ozdobne obramowanie czy ilustracje odnoszące się do tekstu. Do tworzenia ozdobników można użyć kolorowych pisaków. W konkursie wzięło udział 32 uczniów. Komisja konkursowa oceniając prace wzięła pod uwagę staranność zapisu liter i elementów graficznych, estetykę prac oraz poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, a następnie wyłoniła następujące miejsca:

Mistrzami kaligrafii w klasach I-III zostali:

 • Nikola Dworzyńska kl. I b
 • Hanna Buresz kl. I c
 • Lena Menzel kl. II a
 • Aleksandra Woszczyk kl. II b
 • Maria Witowska kl. III b
 • Zofia Zaremba kl. III b

Mistrzami kaligrafii w klasach IV-VIII zostali:

 • Małgorzata Jaguścik kl. V c
 • Lena Pieniążek kl. VI b
 • Roksana Gonera kl. VII b

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni, a z ich prace zostały wyeksponowane na wystawce szkolnej.                                                                

Cieszymy się, że mogliśmy docenić umiejętności kaligraficzne uczniów, którzy zaprezentowali w swoich pracach sztukę pięknego piania. Może stanie się ona inspiracją i zachętą do starannego pisania dla innych, bo kaligrafia rozwija nie tylko zdolności manualne, ale także kreatywność, koncentrację, jak również jest formą relaksu i odprężenia.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy do udziału w jego nowej edycji w następnym roku szkolnym.

 Organizatorzy