MOJA KARTKA WIELKANOCNA

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie ma przyjemność zaprosić do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem MOJA KARTKA WIELKANOCNA

Regulamin Konkursu

ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, ul. Szkolna 4, 97-410 Kleszczów.

TEMAT KONKURSU
Tematem pracy konkursowej jest zaprojektowanie i wykonanie (w formie płaskiej lub przestrzennej) kartki wielkanocnej w kontekście uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

CELE KONKURSU

 • Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci i młodzieży.
 • Kultywowanie regionalnych tradycji wielkanocnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W konkursie mogą brać udział obecni uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.
 • Prace powinny być wykonane samodzielnie przez jedną osobę.
 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do oceny dowolną ilość prac.
 • Do każdej pracy należy dołączyć informację napisaną na oddzielnej karteczce wg wzoru: imię i nazwisko autora oraz klasę, którą uczeń reprezentuje.

FORMA I FORMAT WYKONANYCH PRAC

Kartka powinna być wykonana w formacie od A5 do A6 oraz mieścić się w tradycyjnych papierowych kopertach odpowiadających ww. formatom. Ponadto kartka może być jedno lub dwustronna, pojedyncza lub składana na pół. Ozdobiona część zewnętrzna kartki powinna jasno wskazywać na religijny charakter zbliżającej się uroczystości, a więc przypominać o osobie Jezusa Chrystusa. Część wewnętrzna-środkowa kartki powinna być pusta lub z widocznym miejscem na wypisanie własnych życzeń wielkanocnych.

TECHNIKA WYKONANIA PRAC
Własnoręcznie wykonane prace mogą być zrobione z zastosowaniem dowolnie wybranej metody dekoracyjnej (np. przez użycie różnego rodzaju farb, kredek, wosku czy technik mieszanych).

PRZEBIEG KONKURSU

 • Prace na konkurs należy składać do katechetów lub wychowawców do dnia 27.03.2023r.
 • Oceny prac dokona jury konkursowe, które będzie zwracać uwagę na: pomysłowość, technikę wykonania, charakter, estetykę, stopień trudności oraz samodzielność wykonanej pracy.
 • Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych (Kategoria – uczniowie klas I – III, Kategoria – uczniowie klas IV – VIII)    
 • Ogłoszenie wyników zostanie podane na stronie internetowej szkoły.
 • Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg konkursu są katecheci SP.

Zapraszamy