„Nie zmarnuj swojego życia”

W dniu 16.03.2022r. uczniowie klas VII- VIII Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie wzięli udział w przedsięwzięciu profilaktycznym zorganizowanym w ramach szerokiej działalności profilaktycznej szkoły. Projekt o nazwie „Nie zmarnuj swojego życia” prowadzony był przez skład Rymcerze, czyli Dj Yonasa i Bęsia.

Głównym celem spotkania było :

  • uświadomienie zagrożeń związanych z używkami
  • zmiana postawy u młodzieży
  • zachęcenie do rozwijania swoich zainteresowań
  • przedstawienie uniwersalnych wartości
  • promowanie wśród ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży zachowań i postaw asertywnych przed destruktywnymi zachowaniami oraz mody na życie bez uzależnień w tym m.in.: zdrowego i aktywnego stylu życia, rozwoju osobistego, edukacyjnego oraz działań pro społecznych i wolontariackich

Podczas spotkania z młodzieżą raperzy podzielili się swoim doświadczeniem życiowym orazwalką z nałogami. Przekazali treści profilaktyczne i pozytywny komunikat „bez zadęcia i patosu” również w swoich hip-hopowych kawałkach. Młodzieży przypadł do gustu ten sposób organizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień. Chętnie zabierali głos podczas spotkania, a po jego zakończeniu robili pamiątkowe selfie z prowadzącymi. 

Przedsięwzięcie zaplanowała i zrealizowała pedagog szkolny E. Palińska przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie.