Nietypowa lekcja języka polskiego

W dniu 16 marca, podczas lekcji języka polskiego, uczniowie klasy 4c przygotowali krótką inscenizację fragmentu dramatu Wandy Chotomskiej. Scenka nawiązywała do legendy warszawskiego Bazyliszka, który przedstawiony był jako ogromny zwierz, ze skrzydłami jak nietoperz i krokodylim ogonem. Ciało miał pokryte łuską, a łapy zakończone ostrymi pazurami. Jednak najgorsze było jego spojrzenie – na kogo skierował swój wzrok, ten zamieniał się w kamień.

Bazyliszek był też bardzo uciążliwy dla mieszkańców Warszawy. W dzień spał, ale w nocy niszczył wszystko co napotkał na swojej drodze, wzniecał pożary, burzył mury, zabijał i zjadał zwierzęta.
Co jakiś czas pojawiał się śmiałek, który uzbrojony w miecz i tarczę próbował zgładzić potwora, ale zawsze kończyło się to tragicznie. Chojrak stawał się kolejnym kamiennym posągiem.

Dzięki takiej lekcji dzieci utrwaliły  pojęcia związane z teatrem, mogły zaobserwować różnice miedzy utworem epickim a dramatem, przybliżyć realia teatru i obcowania z żywym słowem.

Uczniowie swoim zaangażowaniem sprawili mi ogromną radość, pragnę docenić ich wkład w to przedsięwzięcie. Wzorowo wypełnili swoje role, przygotowując stroje, dekorację i wszelkie akcesoria, które ubarwiły całość i sprawiły, że poczuliśmy się jak bohaterowie legendy.

Młodych aktorów również ucieszyła taka forma lekcji. W przyszłości pragną zaprezentować swój talent aktorski na nieco większej scenie.

Aleksandra Gorzelak-Dylak